Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Phú Thọ năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp tỉnh Phú Thọ được tổ chức năm 2015 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 12 điểm, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi có trích dẫn các nguồn như Từ ấy, Quê hương ý của tác giả muốn các bạn học hiểu về các tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, nơi mà những đứa con tài hoa được sinh ra và được sự đùm bọc của tổ quốc.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ

 

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Phú Thọ 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZFNfN0xIRHN6SWc

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/z03abbyaausbzf1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Phu_Tho_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *