Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Sơn Dương năm 2015-2016 có đáp án

4.5 (89.7%) 33 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 8 điểm, thời gian làm bài 120 phút, đề thi chủ yếu kích thích khả năng tư duy sáng tạo.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCcVpNb20zeU1MRTg

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/vjw8h8pa96yo4df/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Son_Duong_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

1 Response

  1. trúc linh says:

    không hay lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *