Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Tam Dương năm 2010-2011 có đáp án

4.9 (97.44%) 39 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Tam Dương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc có cấu trúc đề bao gồm 2 câu theo thang điểm 10 thời gian làm bài 120 phút, trong dề thi có trích dẫn 2 nội dung liên quan đến ca dao tục ngữ diễn đạt ý chính là để học sinh yêu quê hương đất nước màu sắc của dân tộc.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Tam Dương 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCeUIzOVhwekx4M28

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/s4ecjq9uxalnph9/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Tam_Duong_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *