Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy năm 2016-2017 có đáp án

4.1 (81.69%) 59 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Thái Thụy thuộc tỉnh Thái Bình năm 2017 có cấu trúc đề gồm 2 câu theo tháng điểm 10, thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thái Thụy 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCckJ4ZjA1TTdnNFk

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/4vkii114og1p3bf/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Thai_Thuy_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *