X

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 3 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Nội năm 2015-2016 có cấu trúc đề gồm 3 câu theo thang điểm 20, thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCNGdETUdQTmpZTlU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/6l2g8qqnzv819g1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Thanh_Oai_nam_hoc_2015-2016.pdf

Hoc sinh gioi :