Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Việt Yên năm 2011-2012 có đáp án

3 (59.44%) 108 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 8 cấp huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang có cấu trúc đề gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 10 điểm, nội dung đề thi rất sáng tạo kích thích các em học sinh tư duy một cách hoàn thiện hơn.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 8 phòng GD&ĐT Việt Yên 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCaUM4V0o2bXdTb00

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/h9wlod6knwrbhvb/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_8_phong_GD%26DT_Tien_Yen_nam_hoc_2011-2012.pdf

You may also like...

3 Responses

  1. hothihue says:

    de thi hs sinh gioi

  2. nguyễn thị thu hiền says:

    Có,thể cho đáp,án cụ thể hơn không ạ

  3. Bùi Nguyễn Khắc Sinh says:

    Dở như cứt chưa đủ tuổi mặc quan lot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *