Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc năm 2016-2017 có đáp án

4.8 (96%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 10 điểm, thời gian làm bài 150 phút, trong đề thi có chỗ câu 2 là 7 điểm chứ không phải 6 điểm, sai ở phần đó các bạn lưu ý nhé. Mời các bạn tải ngay đề thi ở phần cuối bài viết nhé.

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 6 phòng GD&ĐT Đại Lộc 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCQWR3OTFEY1lUbkU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/comrrbm241nwnl9/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Dai_Loc_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *