Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đoan Hùng năm 2016-2017 có đáp án

4.5 (90%) 8 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp huyện Đoan Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu giao động từ 8 đến 10 điểm, theo thang điểm 10, thời gian làm bài là 150 phút, tron năm 107 này tỉnh Phú Thọ có rất nhiều chuyển biến tích cực trong việc đầu tư vào giáo dục, cụ thể là đề thi đa phần kích thích sự sáng tạo trong các em học sinh, giúp tư duy nhiều hơn.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Đoan Hùng 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCa1FCYlhRQ1hjdEE

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/4xyaxkavw86q231/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Doan_Hung_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *