Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm 2015-2016 có đáp án

4.7 (93.33%) 9 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa với cấu trúc đề thi gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 10 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, kỳ thi được tổ chức ngày 13.10.2015, đề thi chủ yếu đa số nằm trong nội dung bồi dưỡng của các em học sinh tại vùng, với sự mở rộng của câu hỏi hết sức sáng tạo.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCTXJvUXNjcXZHbDg

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/37fuyvrheuykv20/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Hoang_Hoa_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *