Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp tỉnh Lâm Đồng năm 2011 được tổ chức trên địa bàn tỉnh với tổng số câu hỏi là 2 và số điểm giao động từ 8 đến 12 điểm, nội dung đề thi tương đối ngắn nhưng yêu cầu của đề thi tương đối phức tạp, cấp độ cao đòi hỏi các em phải tư duy sáng tạo liên hệ thực tế để làm nổi bật giá trị nhân văn được biểu thị thông qua lời dẫn của đề thi.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Lâm Đồng 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZHJkNkMyN2NYcEk

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/qbr3r84nry36sse/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Lam_Dong_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *