Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Quảng Bình năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp tỉnh Quảng Bình năm 2013 có cấu trúc gồm 2 câu theo thang điểm 10, với thời gian làm bài 150 phút, đề thi mang tính nhân văn và giáo dục cao, nội dung có trích dẫn 1 câu chuyện của Hạt giống tâm hồn về việc đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, cũng đã cho thấy ban tổ chức muốn nhắn nhủ các em đừng từ bỏ ước mơ dẫu có bao khó khăn nào.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Quảng Bình 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCUlE0QUVWdVh5WlU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/02tbjffsbfccgtf/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Quang_Binh_nam_hoc_2012-2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *