Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Tân Hiệp năm 2014-2015 có đáp án

4.8 (95%) 4 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp huyện Tân Hiệp thuộc tỉnh Kiên Giang có cấu trúc gồm 3 câu theo thang điểm 10 thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi bám sát chương trình bồi dưỡng tạo các trường trên địa bàn huyện. Đề thi HSG môn Ngữ Văn 9 năm 2015 có nhiều nội dung hấp dẫn thú vị đang chờ các bạn, mười các bạn tải nhanh đề thi theo liên kết bên dưới.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tân Hiệp 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCTzctdzRlZVFwV0E

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/hd4odx43t2a5254/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Tan_Hiep_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *