X

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành năm 2013-2014 có đáp án

2.3 (45.56%) 18 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp trường Thành Minh năm 2014 có nhiều điểm nổi bật, nhất là ở câu 4 – 10 đểm, nêu lên mối quan hệ giữa bếp lửa đời và bếp lửa trong thơ Bằng Việt. Một điểm nổi bật nữa được trực tiếp nằm ở câu 1, là phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 dòng thơ được trích từ bài thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thạch Thành 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCTFJqUXdOZTFLbDg

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/09d2nza3rcnc9cr/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Thanh_Minh_nam_hoc_2013-2014.pdf

Hoc sinh gioi :