X

Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Thái Hòa năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp huyện Thái Hòa thuộc tỉnh Nghệ An năm 2017 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 12 điểm, thời gian làm bài 120 phút, nội dung đề thi phù hợp với chương trình bồi dưỡng tại các trường trên thị xã, đề thi có phần trích dẫn 1 bài thơ bên dưới nói về bếp lửa nung nấu cho tỉnh yêu gia đình và quê hương đất nước.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCdW1MdnVLQVJNdnc

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/4a3sdr666zid5mp/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Thai_Hoa_nam_hoc_2016-2017.pdf

Hoc sinh gioi :