Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2014, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có 1 trang, hầu như yêu cầu của đề chủ yếu nhắm tới việc giúp học sinh tăng khả năng tư duy khi làm bài thay vì đi theo lối mòn như xưa khi phải làm nhiều bài văn các em khó có thể sáng tạo ra nội dung đặt biệt, nhưng với đề thi này các em hoàn toàn có thể liên hệ thực tế tạo ra lời văn hết sức thuyết phục và mới mẻ

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCSjMxUjAxYV93NWM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ebdflr9kamci4pp/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 6 đến 8 điểm theo […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *