Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Tĩnh Gia năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp huyện Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2016-2017 gồm 3 câu hoi vứi mức điểm giao động từ 2 đến 12 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi bám xác chương trình bồi dưỡng tại các trường trên địa bàn huyện, đề thi nổi bật có nhiều khẳn định mang tính giao dục cao, nội dung đề thi có trích dẫn 1 đoạn thơ trong bài thơ Tiếng hát mùa giặt của Nguyễn Duy, chiết lá cuối cùng và một câu trong Cảnh ngày xuân trong tập thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Tĩnh Gia 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZzJJcWFFV0lxVXM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/zrgktve1bdnqn62/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Tinh_Gia_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

1 Response

  1. thuan says:

    giocuxg hay nhưng hơi khó =))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *