Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn 9 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm theo tháng điểm 10, thời gian làm bài 150 phút, với thời gian này các em hoàn toàn có thể tinh chỉnh vừa dặn với nội dung cần phải ghi chép, không những có thời gian ghi mà còn phải đọc lại kiểm tra lỗi chính tả và dấu câu. tuy nhiên có nhiều vấn đề trong đề thi được xem là khá khó so với các năm trước.

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 9 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZWNabEFfQlQ1RzA

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/fattxkkcnxpw280/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_ngu_van_lop_9_phong_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *