Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Cam Lộ năm 2016-2017 có đáp án

2.5 (50%) 4 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 9 cấp huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị năm 2016-2017 ó cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 4 điểm, nội dung đề thi tương đối khó, nhưng vẫn phù hợp với năng lực học sinh, thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCVmliTUk5WjFOVE0

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/y5chhnackp47p1r/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Cam_Lo_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *