Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Chợ Đồn năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2017 có nhiều điểm nổi bật, cụ thể đề thi gồm 6 câu theo thang điểm 10, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Chợ Đồn 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B7erB37H7GgCdENXQWJaUHlFS2M/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/3qme8ozjvzpoiqp/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Bang_Phuc_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *