X

Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCRW5rY3RWNEZpdUU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ggnw3c4fw701g6z/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Ha_Tinh_nam_hoc_2016-2017.pdf

Hoc sinh gioi :