Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Hậu Lộc năm 2013 có cấu trúc gồm 10 câu, mỗi câu dao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCald2d1kyX0lRZmM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/daqwhp9oi5p9e90/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Hau_Loc_nam_hoc_2012-2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *