Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Khắc Viện năm 2016-2017 có đáp án

4.7 (94%) 10 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Khắc Viện có cấu trúc gồm 5 câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCMFJ4anVtM0pxRHM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ds9rck11cw6k2nc/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Khac_Vien_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *