Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Lục Ngạn năm 2013-2014 có đáp án

4.8 (96.31%) 65 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang năm 2014 có cấu trúc gồm 7 câu, giao động từ 2.5 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời giang làm bài 120 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Lục Ngạn 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCNVJWcGFHcjlyNUE

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/wjpfaxrow7zpw3k/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Luc_Ngan_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *