X

Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Mê Linh năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Mê Linh thuộc Hà Nội có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu từ 3 đến 4.5 theo thang điểm 10, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCaENnSkdnNmhiOW8

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/29twh2jun4t8h7b/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Me_Linh_nam_hoc_2014-2015.pdf

Hoc sinh gioi :