Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Nam Trực năm 2015-2016 có đáp án

4.9 (98.53%) 217 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2016 có cấu trúc gồm 6 câu mỗi câu giao động từ 3 đến 4 điểm, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCalFxZVhwQlJrNjA

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/088ivvkvo01e1pn/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_8_phong_GD%26DT_Nam_Truc_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *