Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2012-2013 có đáp án

4.9 (98.22%) 45 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 9 cấp tỉnh Bắc Giang năm 2013 có cấu trúc gồm 9 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20 với thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi mở rộng những phần về ADN và nhiễm sắc thể.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Giang 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCQl9DZjQ3aGp4dmM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/iihbl4g80rj5hct/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2012-2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *