Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 9 cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2016 có câu trúc gồm 8 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 3.5 theo thang điểm 20, nội dung đề thi khá phong phú phù hợp với năng lực của học sinh và cả chương trình đào tạo tại các trường trên địa bàng tỉnh.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCYkpuTll6YVJpdDA

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/h9bz2bjbjrlqqtq/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *