Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Đức Phổ năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học lớp 9 cấp huyện Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 4.5 điểm, thời gian làm bài 120 phút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để các em học sinh chuẩn bị phần bài làm và rà soát lại nhưng gì còn thiếu xót trong những nội dung trên.

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Đức Phổ 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCWW1FTF9PaUFmWDQ

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/l6e83016sth4plg/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Duc_Pho_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *