X

Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp huyện Hậu Lộc năm 2015-2016 có cấu trúc đề gồm 8 câu, mỗi câu giao động từ 1.25 đến 3.5 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, đề thi gồm có 2 trang.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1 (2.0 điểm):
a. Biến dị tổ hợp là gì? Tại sao trong thực tế những cây trồng bằng hạt hoa thường có
nhiều màu sắc hơn những cây trồng bằng cành?
b. Nêu nội dung phương pháp phân tích thế hệ lai của menđen?
Câu 2 (3.5 điểm) :
a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa NST giới tính và NST thường?
b. Những hoạt động nào của NST chỉ có trong giảm phân mà không có trong nguyên
phân? Cho biết nghĩa của những hoạt động đó?

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Hậu Lộc 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCS1VPUzlHbnpOSjQ

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/lan296les7pi322/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Hau_Loc_nam_hoc_2015-2016.pdf

Hoc sinh gioi :