Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT Bình Định năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp trường Tam Quan thuộc tỉnh Bình Định năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 5 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi quay quanh các chuyên đề bồi dưỡng tại trường cũng như là những nội dung quan trọng trong sách.

Đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Bình Định 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCVUh4Y2thcmRCY2c

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/qqxjea65aaqcyw0/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Binh_Dinh_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *