Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT TP Đà Nẵng năm 2010-2011 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng GD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp thành phố Đà Nẵng năm 2010-2011 có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi cũng tương đối ngắn không quá dài để các em đọc nhanh nhưng cái khó ở đây là tư duy, ngay phần câu hỏi đầu tiên các em phải gặp khó khăn nhưng chỉ cần tỉ mĩ một chút là đã có thể giải ngay.

Đề thi HSG Toán 10 phòng GD&ĐT TP Đà Nẵng

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Toán 10 phòng GD&ĐT TP Đà Nẵng

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 phòng gD&ĐT TP Đà Nẵng 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCOXNma3FlOUhwZnc

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/3nh7i7ifliad5vq/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Da_Nang_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *