Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi có đề cập đến việc giải các phương trình, là một trong những nội dung mà học sinh rất thích, hơn nữa đề thi cũng đi sâu vào việc hình học thế nên các em có khả năng tưởng tượng tốt luôn có điểm ở phần này.

Đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Hải Dương 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCOVB2OFJlOEJnZEU

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/0z7uwc49a77rw8v/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *