X

Đề thi HSG môn Toán lớp 10 phòng GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp trường Con Cuông thuộc Nghệ An năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi bao gồm các phần nằm trong cấu trúc mà đa số các trường áp dụng để tuyển chọn các bạn đi dự thi vòng huyện, tỉnh.

Đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCbzlqT1c0ZGJ5T1U

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/isj82l4xtw9m5bn/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015-2016.pdf

Hoc sinh gioi :