Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có đáp án

2.7 (54.29%) 21 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 6 điểm, nội dung đề thi bám xác chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường trên địa bàn tỉnh, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thái Nguyên 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCcXpMVUhZeWlLaUk

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/id9ev4cm43fmpdg/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Thai_Nguyen_nam_hoc_2011-2012.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *