X

Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp trường Hậu Lộc thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2015-2016 có cấu trúc đề gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 8 điểm, nội dung đề thi tương đối ngắn nhưng cũng khái quát được những nội dung chính trong cấu trúc đề thi được ban bố nhằm đảm bảo và cho các em tiếp cận với hình thức đề thi vòng tỉnh một cách tốt hơn.

Đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCUVV1RGdRYWtBWW8

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/imr3oth9qa8mw89/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2015-2016.pdf

Hoc sinh gioi :