Đề thi HSG môn toán lớp 10 phòng GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có đáp án

4.3 (85%) 4 votes

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi toán 10 cấp trường Lê Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 2.5 điểm theo thang điểm 10 thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi được tổng hợp hết sức tỉ mĩ và tinh tế giúp các em tăng thêm khả năng tư duy.

Đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG toán 10 phòng GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCVUhmTW1VQTJLREU

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/xuahqsn9r33t9xb/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_phong_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012-2013 có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *