Đề thi HSG môn Toán lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2017-2018 có đáp án

4.6 (92.78%) 36 votes

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2017-2018 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm có 1 trang, nội dung đề thi tương đối ngắn nhưng phù hợp với năng lực học sinh vùng tỉnh.

Đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1YYkj2stI4wH8ORwHY-PEox3v2DCKPt05/view?usp=sharing

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/8f7k9ii899nsokz/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_10_so_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2017-2018.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *