Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi gồm có 1 trang.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Giang 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCZlRNYjNqNTV1cXc

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/qzn6puuxney7hag/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Bac_Giang_nam_hoc_2013-2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *