Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu 4 điểm, nội dung đề thi gồm dãy số, bất đẵng thức Cô-Si, giải hệ 2 phương trình, phương trình lượng giác và hình học.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCRkJ5N09UN0FiQ0E

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/dbery30rbr54g52/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Bac_Lieu_nam_hoc_2010-2011.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm theo thang điểm 10, nội dung […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *