Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 5 câu, nội dung đề đúng như mong đợi, Hà Tĩnh là một trong những tĩnh có đề thi tương đối khó nhưng lại phù hợp với năng lực học sinh, nội dung bao trùm những chuyên đề được bồi dưỡng tại các trường trên địa bàng.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCYlp5RmdGN3AtdEE

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/9cfcx7gidobmlrr/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Ha_Tinh_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *