X

Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm, đề thi tương đối ngắn nhưng khó, thời gian làm bài ngắn gọn trong 180 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Lạng Sơn 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCUjFXV0dESXdfekU

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/lv8a3i58q7riudd/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Lang_Son_nam_hoc_2011-2012.pdf

Hoc sinh gioi :