Đề thi HSG môn toán lớp 11 sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Nghệ An bảng A năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi xung quanh các vấn đề đã được các giáo viên triển khai trên những lớp bồi dưỡng tại các trường trên địa bàng.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCTWlQV3AycUtSNDQ

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/6vu4z7xuxq6861o/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *