Đề thi HSG môn Toán lớp 11 sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp trường Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm, nội dung đề khá phong phú, những chuyên đề được bồi dưỡng đa phần được đề cập đến, tuy những dạng đề tương đối mới nhưng chịu khó phân tích lại sẻ hiệu quả hơn.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Ninh Bình 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCajRPN1lLTDQ3R0U

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/74bdyiw4uqmlyrf/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Ninh_Binh_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *