Đề thi HSG môn Toán lớp 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2011-2012 có đáp án

5 (100%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp trường tại tỉnh Thanh Hóa năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm, đề thi tương đối khó và khá dài so với thời gian 120 phút, nhưng với năng lực học của các em tại vùng tỉnh thì lại tương đối phù hợp.

Đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 11 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1N5q8mKTvAOmlBzwZ_e6KqS5O6jcA66dN

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/lia6i2t5ul14syo/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_11_so_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2011-2012.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm thao […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *