Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh An Giang năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh An Giang vòng 1 năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 6 câu, được phấn bổ đều từ 3 đến 4 điểm, các câu hỏi được trình bày hết sức sáng tạo đồng thời cho phép các em có khả năng tư duy, và hơn nữa còn cho biết các giá trị cần đề cập đến trong bài toán giúp cho mình bạn không nhớ những giá trị đó có thể biết và làm không phải lo ngại.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT An Giang 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1nXO4JhVB6UGssqSNbBa9Uxp1sNcBlXZT

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/1vnl8sqzfp11ffr/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_An_Giang_nam_hoc_2012_2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *