Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Bạc Liêu năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi tương đối ngắn nhưng được đánh giá là khá hay, mở đầu là yêu cầu giải phương trình, thời gian làm bài 180 phút.

Đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1vL079Qgkk4zi5L0T0ocssNU5aop635iY

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/e56k3rd0gvqbjqh/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Lieu_nam_hoc_2010_2011.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *