Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm 2011-2012 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Bạc Liêu năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu 5 điểm, thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm có 1 trang, nội dung đề thi tương đối ngắn, đa phần là tư duy và rất bất ngờ là ban tổ chức ra đề lại đề cập đến vấn đề tư duy nhiều hơn khi tiến hành ra đề.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1zaqSPAIhuMWU-DHaTKVhLCk9i6xNdu6d

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/v5g0nonb1jggmz8/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc-sinh_goi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Lieu_nam_hoc_2011_2012.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *