Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp trường Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm, nội dung đề thi tương đối ngắn chủ yếu kiểm tra xem các em có cũng kiến thức hay không và chọn lọc một cách tương đối chính xác những thành viên ưu tú nhất để tham gia kỳ thì học sinh gioi cấp tỉnh của tỉnh Hà Tĩnh một trong những tỉnh có lượng học sinh giỏi thuộc trong top so với các tỉnh trên địa bàng cả nước.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1iLoa2BqiUXJgE1rG_Nt2FTD2AYKD4chL

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/98nqkigmc87n5ji/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Ha_Tinh_nam_hoc_2016_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *