Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm, nội dung đề thi tương đối dài so với thời gian làm bài là 180 phút, các em phải hết sức thận trọng và tham khảo các đề thi của những năm trước để nắm bắt cách thức và nội dung chủ đạp khi cán bộ ra đề.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1WBdlSh_ZHiJN0UL20Z596j7Q5CpVwwac

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/qvfzyvpm4omhdch/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2013_2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *