Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương năm 2017-2018 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh Hải Dương năm 2017-2018 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, nội dung đề thi tương đối dài mở đầu là một câu hỏi liên quan đến hình học cũng khiến các em không khỏi bở ngỡ nhưng thời gian làm bài 180 phút cũng đã rất thách thức với các em thế nên việc chọn những câu dể phía sau làm trước là một quyết định cần đưa ra nhanh chóng.

Đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2017-2018

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1zGE3eiG0NcApzFcArcy34gVQUjO5liw4

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/6rtn73df69v4y3v/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_12_So_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2017_2018.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *